astrology dinamani

மந்திரங்கள்

விநாயகர் ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே வக்ர துண்டாய தீமஹி தந்நோ தந்தி ப்ரசோதயாத் முருகன் நாளென் செயும்வினை தானென் செயுமெனை நாடி வந்த கோளென் செயுங்கொடுங் கூற்றென் செயுங்கும ரேசரிரு தாளுஞ் சிலம்புஞ் சதங்கையுந் தண்டையுஞ்  சண்முகமுந் தோளுங் கடம்பு மெனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே. சிவன் மந்திரமாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு சுந்தரமாவது நீறு துதிக்கப்படுவது நீறு தந்திரமாவது நீறு சமயத்திலுள்ளது நீறு செந்துவர்வாய் உமைபங்கன் திருவாலவாயான் திருநீறே அம்பாள் கலையாத கல்வியும், குறையாத […]

2013/11/29

நம்மை ஆட்டிப் படைக்கும் நவக்கிரக தோஷங்களை ஆட்டுவிப்பர் பைரவரே! திருப்பத்தூர், சிவகாமசுந்தரி சமேத திருத்தளிநாதர் கோயிலில் அமைந்திருக்கும் ஆதி பைரவர் சன்னதி சிறப்பு வாய்ந்தது. ஆதி பைரவரிலிருந்து, அஷ்ட பைரவரும், அஷ்ட பைரவரில் இருந்து 64 பைரவரும் தோன்றினர் என்று கூறப்படுகிறது. எல்லா கோயில்களிலும் காணப்படும் பைரவருக்கு அடிப்படையாக  ஆதி பைரவர் விளங்குகிறார். 12 ராசிகளும் இவரின் உருவபகுதிகள், நவகோள்களும் இவர் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவை. காலச் சக்கரதாரி பைரவரே! ஜோதிட நூல்கள் இவரை, கால புருஷன் என்கின்றன. […]

2013/11/26

விநாயகர் ஓம் கணாநாம் த்வா கணபதிஹும் ஹவாமஹே கவிம் கவீநாம் உபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மனாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆந ஸ்ருண் வந்நூதிபிஸ் ஸீத ஸாதநம்! ஓம் ஸ்ரீ மஹா கணபதியே நமஹ “அல்லல்போம் வல்வினைபோம் அன்னைவயிற் றிற்பிறந்த தொல்லைபோம் போகாத் துயரம்போம் – நல்ல குணம் அதிக மாம் அருணைக் கோபுரத்துள் மேவும் கணபதியைக் கைதொழுதக் கால்.” முருகன் அஞ்சுமுகம் தோன்றின் ஆறுமுகம் தோன்றும் வெஞ்சமரில் ‘அஞ்சல்!’ எனவேல் தோன்றும் – நெஞ்சில் ஒருகால் நினைக்கின் இருகாலும் தோன்றும் […]

2013/11/26

விநாயகர் வக்ர துண்ட மஹாகாய ஸூர்ய கோடி ஸமப்ர‌ப ! அவிக்னம் குருமே தேவ‌ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா !!” பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் – கோலம் செய் துங்கக்கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா. முருகன் ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க ஆறுமுகம் வாழ்க வெற்பைக் கூறு செய் தனி வேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க -செவ்வேல் ஏறிய மஞ்ஞை வாழ்க ஆணை […]

2013/11/22

விநாயகர் மூஷிக வாஹந மோதக ஹஸ்த சாமர கர்ண விலம்பித ஸூத்ர வாமந ரூப மஹேச்வர புத்ர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே! விநாயகனே வெவ்வினையை வேரறுக்க வல்லான் விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான் விநாயகனே விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம் தன்மையினார் கண்ணிற் பணிமின் கனிந்து. முருகன் ஆடும் பரிவேல் அணிசேவல் எனப் பாடும் பணியே பணியா அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனைச் செருவில் சாடும் தனி யானைச் சகோதரனே. உருவாய் அருவாய், உளதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய், […]

2013/11/22